Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

Απολύσεις στο Vita, 24/9/2009


From: Τάσος ΑναστασιάδηςDate: 09/24/2009 07:55PM
Subject: Απολύσεις στο Vita και ενημέρωση για μπλοκακια
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Με αφορμή τη χθεσινή απόλυση συναδέλφου δημοσιογράφου στο περιοδικό του ΔΟΛ, Vita, σας κοινοποιώ το κάλεσμα της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου προς όλους μας για ανοικτή Συνέλευση εργαζομένων του ΔΟΛ, αύριο, Παρασκευή 25.09.09 και ώρα 4 μ.μ. έξω από τα γραφεία του ΔΟΛ (Μιχαλακοπούλου 80).
 
Ταυτόχρονα αισθάνομαι υποχρεωμένος να απολογηθώ απέναντί σας, γιατί είχαμε αποφασίσει στην τελευταία μας συνάντηση να οργανώσουμε μια Γενική Συνέλευση του Βήματος, στις αρχές Σεπτέμβρη, για να απολογίσουμε την πορεία πρόσληψης των συναδέλφων με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών.
 
Οφείλω να σας ενημερώσω ότι απ'όσο γνωρίζω καμία τέτοια πρόσληψη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ μόνο σε δύο συναδέλφους έχει γίνει νύξη (που επίσης δεν έχει υλοποιηθεί). Και να επισημάνω ότι έχω ζητήσει ραντεβού με τη διεύθυνση της εταιρείας, εδώ και δύο εβδομάδες, για να έχω να μεταφέρω και μια απάντηση από την πλευρά της εταιρείας, αλλά η συνάντηση αυτή ακόμα δεν έχει γίνει (όχι εξαιτίας μου).
 
Επίσης, όπως θα ξέρετε, καθόσον ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, δεν έχω συμμετάσχει και σε κανένα όργανο του σωματείου μας και άρα καμία πληροφόρηση από αυτό το μέτωπο δεν έχω. Πρέπει ωστόσο να σας ενημερώσω ότι, ελλείψει συγκροτημένου οργάνου, σε συνεδρίαση «μεικτού» (αναγκαστικά άτυπου), αποφάσισα και συνυπέγραψα αίτημα και άλλων μελών του μεικτού προς τα μέλη του ΔΣ για την ανάγκη συγκρότησης του σώματος, για να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα προβλήματα του κλάδου. 
 
Τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να οργανώσουμε τη Γενική Συνέλευση του Βήματος σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά τις εκλογές.
 
Ευχαριστώ,
Τάσος Αναστασιάδης
εκπρόσωπος εργαζομένων του Βήματος στο μεικτό της ΕΣΗΕΑ
 
ΥΓ. Ακολουθεί η επιστολή της ΕΣΠΗΤ, εδώ και σε PDF (attached file)
Αθήνα , 24 Σεπτε μ βρίου 2009


Προς τους Προέδρους όλων των Συνεργαζο μ ένων Ενώσεων :
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ EN ΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ EN ΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι ,
M ε αφορ μ ή την αιφνίδια και αναιτιολόγητη απόλυση του συναδέλφου Παναγιώτη Σηφογιωργάκη από το περιοδικό Vita, o οποίος είναι και υποψήφιος βουλευτής στις επικεί μ ενες εκλογές , αλλά και τη γενικότερη κλι μ άκωση των απολύσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ , σας καλού μ ε σε ανοικτή Συνέλευση των εργαζο μ ένων του ΔΟΛ για αύριο Παρασκευή 25.09.09 και ώρα 4μ.μ. έξω από τα γραφεία του ΔΟΛ ( Μιχαλακοπούλου 80).
Παρακαλού μ ε όπως ενη μ ερώσετε τα μ έλη σας που είναι εργαζό μ ενοι στον Δη μ οσιογραφικό Οργανισ μ ό Λα μ πράκη να παραστούν στη συνέλευση .
Με συναδελφικούς χαιρετισ μ ούς
Για το Δ . Σ . ΕΣΠΗΤ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν . Γρα μμ ατέας
Γιάννης Πλαχούρης Θε μ ιστοκλής Κ . Μπερεδή μ ας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου