Βασικά κείμενα

1) Δεοντολογία 2) Καταστατικά 3) Συμβάσεις 4) Άλλα:

Δεοντολογία 


α] ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δημοσιογράφων

β] Διακήρυξη καθηκόντων και δικαιωμάτων των δημοσιογράφων (Μόναχο 1971)
- στα γαλλικά: Déclaration des devoirs et des droits des journalistes
- στα αγγλικά: Declaration of the Rights and Duties of Journalists

γ) Η «Χάρτα της Ρώμης»
[Κώδικας αρχών δημοσιογραφικής δεοντολογίας για την  κάλυψη των θεμάτων που αφορούν τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τους μετανάστες]
 
Βλ. και ΠΟΕΣΥ: Υιοθετείται η «Χάρτα της Ρώμης» για πρόσφυγες και μετανάστες
 
- Το πρωτότυπο (στα ιταλικά)

- Ελληνική μετάφραση

Καταστατικά

Καταστατικό ΕΣΗΕΑ 

Συμβάσεις

Συμβάσεις ΕΣΗΕΑ-ΕΙΗΕΑ:

- ΣΣΕ 2002 (10/4/2002)
- Ιδ.Συμφωνία 2002 (10/4/2002)


- ΣΣΕ 2003 (23/5/2003)
- Ιδ.Συμφωνία 2003 (23/5/2003)


- ΣΣΕ 2004-2005 (29/7/2004)
- Ιδ.Συμφωνία 2004-2005 (29/7/2004)


- ΣΣΕ 2006-2007 (7/3/2006)
- Ιδ.Συμφωνία 2006-2007 (7/3/2006)


- ΣΣΕ 2008-2009 (15/7/2008)

Άλλες ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις για τη δουλειά σε computer (μπροσούρα ΠΟΕΣΥ)