Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

Μπλοκάκια, απόρριψη από το ΔΣ και προσφυγή, 21/10/2010

ΕΠΕΙΓΟΝ
Από: Τάσο Αναστασιάδη
Προς: Εργαζόμενους(-ες) Βήματος, ιδιαίτερα όσους έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στην ΕΣΗΕΑ
Θέμα: Απόρριψη εγγραφών στην ΕΣΗΕΑ
21/10/2010 
Αγαπητοί συνάδελφοι (-σες), 
Επιτέλους, χθες, η ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τον κατάλογο των συναδέλφων που έκανε αποδεκτούς για εγγραφή στο σωματείο.
Μια σειρά από συνάδελφοι του Βήματος έχουν απορριφθεί, προφανώς σε παραβίαση της απόφασης του Μεικτού, όπως σας την είχα μεταφέρει με επιστολή στις 11/2/2010 και με βάση την οποία είχα προτρέψει τους συναδέλφους με μπλοκάκι να κάνουν αίτηση εγγραφής στην ΕΣΗΕΑ
Σύμφωνα με την τυπική διαδικασία, πρέπει οι συνάδελφοι που έχουν απορριφθεί να κάνουν ατομικά προσφυγή στο Μεικτό Συμβούλιο κατά της απόφασης του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ και έχουν 15 μέρες προθεσμία. [Συνυποβάλλω αμέσως μετά ένα σχέδιο προσφυγής που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε, χωρίς ασφαλώς να είναι δεσμευτικό: χρειάζεται απλώς να υπάρχει κάποια επιχειρηματολογία. Σας υποβάλλω, για σύγκριση, και τη δική μου προσφυγή (γιατί, ναι, και εμένα με είχαν απορρίψει…) και στέλνω και τον κατάλογο των «επιτυχόντων» της ΕΣΗΕΑ –έχουν απορριφθεί όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται].
Στην ανακοίνωσή του το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ αναφέρεται μόνο στις ενστάσεις κατά της αποδοχής υποψηφιοτήτων («Βάσει του άρθρου 5, παρ . 11 του Καταστατικού της Ενώσεως , ενστάσεις κατά της αποφάσεως του Δ . Σ . για την εγγραφή των ανωτέρω συναδέλφων , μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ενώσεως μέσα σε 15 ημέρες»), όμως το ίδιο ισχύει και για τις προσφυγές σε περίπτωση απορριπτικών αποφάσεων, που είναι όλοι όσοι έχουν κάνει αίτηση και το ΔΣ δεν τους δέχτηκε.
Επειδή η απόρριψη των συναδέλφων από το Βήμα αφορά, σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός αν κάνω κάποιο λάθος), τους συναδέλφους με μπλοκάκι, είναι δηλαδή μια κρίση που παραβιάζει ευθέως την απόφαση του Μεικτού, νομίζω ότι πρέπει να υποβάλω και εγώ, εκ μέρους όλων, επίσης προσφυγή.
Παρακαλώ, οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, να μου το θυμίσουν (καθώς δεν είχα κρατήσει κατάλογο) ώστε να τους συμπεριλάβω στο δικό μου κείμενο.
Ευχαριστώ,
Τάσος Αναστασιάδης
(εκπρόσωπος Βήματος στο μεικτό της ΕΣΗΕΑ) 


 
Σχέδιο προσφυγής
Από: [Όνομα] [Επώνυμο]
Προς: Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
Θέμα: Προσφυγή κατά της απορριπτικής για την υποψηφιότητά μου απόφαση του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ
21/10/2010 
Προσφεύγω στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κατά της απόφασης του ΔΣ να απορρίψει την υποψηφιότητά μου για να γίνω μέλος της Ένωσης.
Η απόφαση αυτή του ΔΣ είναι απολύτως αναιτιολόγητη και αδικαιολόγητη, καθώς εκπληρώνω πλήρως όλες τις προϋποθέσεις να γίνω μέλος της Ένωσης, όπως περιγράφονται στο καταστατικό και στις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, και καθώς έχω υποβάλει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
Συγκεκριμένα, είμαι δημοσιογράφος και εργάζομαι σταθερά επί xxx έτη, εκ των οποίων τα τελευταία xxx δουλεύω με σταθερή σχέση εργασίας στην εφημερίδα το Βήμα και στα ένθετά της. Παρά την πραγματικότητα αυτήν, δυστυχώς, ο εργοδότης κάλυπτε τη σταθερή αυτή σχέση εξαρτημένης εργασίας με τη μορφή Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, πρόβλημα για το οποίο -όπως ξέρετε- οι διαδοχικοί εκπρόσωποί μας στο Μεικτό της ΕΣΗΕΑ, αλλά και το ΔΣ της Ένωσης έκαναν επανειλημμένες προσπάθειες για να λυθεί. [Στη δική μου περίπτωση άλλωστε οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν και από τον [Μήνα] έχω προσληφθεί και τυπικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας ως συντάκτης.].
Σας επισημαίνω, τέλος, ότι η υποψηφιότητά μου ετέθη ακριβώς μετά την απόφαση του Μεικτού Συμβουλίου της Ένωσης, που αποφάσισε -προς τιμήν του- «ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε από το σωματείο μας όσους ταλαιπωρούνται με ελαστικές μορφές απασχόλησης και, για αυτό, θα πρέπει να εξετάζεται ο χρόνος στο επάγγελμα και όχι ο χρόνος ΤΣΠΕΑΘ», όπως μας την μετέφερε ο εκπρόσωπός μας στο Μεικτό, Τάσος Αναστασιάδης. Αυτός ήταν, άλλωστε, και ο λόγος που, όπως ενημερωθήκαμε, το ΔΣ, έδωσε (στις 11/2/2010) ακριβώς παράταση στις προθεσμίες για την καταβολή υποψηφιοτήτων, για να υλοποιηθεί η απόφαση του Μεικτού.
Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι το Μεικτό Συμβούλιο της Ένωσης οφείλει να κάνει δεκτή την υποψηφιότητά μου.
Μετά τιμής,
[Όνομα] [Επώνυμο]
Συντάκτης Βήματος


[Προσφυγή Τ.Αναστασιάδη για απόρριψη εγγραφής]

Προς την ΕΣΗΕΑ
Από: Τάσο Αναστασιάδη
Προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης εγγραφής μου στην ΕΣΗΕΑ
Ημ/νία: 23 Γενάρη 2008

Συνάδελφοι,
Μόλις απορρίψατε την από ενός έτους αίτηση εγγραφής μου στο σωματείο του κλάδου μας, στερώντας με μάλιστα από τα απορρεόμενα ασφαλιστικά (περίθαλψη) και συνταξιοδοτικά μου δικαιώματα.
Η απόφασή σας αυτή, και δη χωρίς την οποιαδήποτε αιτιολόγηση, στερείται παντελώς κάθε νομιμότητας, καταστατικής ή συνδικαλιστικής, και μοιάζει να είναι αποκλειστικά προϊόν αθέμιτων παραταξιακών μικροσυμφερόντων. Πράγματι, τόσο εγώ όσο και άλλοι δύο συνάδελφοι φέτος, προερχόμαστε από το χώρο του περιοδικού τύπου και του αντίστοιχου σωματείου (ΕΣΠΗΤ) και βλέπουμε ότι οι δύο απορρίπτονται και, συμπτωματικά, ο τρίτος, προερχόμενος από διαφορετικό παραταξιακό χώρο, εγγράφεται: η μόνη προφανής δικαιολογία είναι, έτσι, το αν «μας αρέσει» το υποψήφιο μέλος και οι πολιτικές και συνδικαλιστικές του απόψεις.
Όντας χρόνια στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και στο δημοσιογραφικό συνδικαλισμό και έχοντας μάλιστα υπάρξει στη διοίηση της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), καθώς και του κοινού μας δευτεροβάθμιου οργάνου (ΠΟΕΣΥ), έχω βρεθεί επανειλημμένα σε συμφωνία, αλλά και πολλές φορές σε διαφωνίες, με παρατάξες και με συνδικαλιστές που σήμερα αποφάσισαν να εμποδίσουν την μεταπήδησή μου στο συνδικαλιστικό όργανο των εφημερίδων από των περιοδικών που ήμουν ώς τώρα, καθώς δουλεύω πλέον, εδώ και μερικά χρόνια ακριβώς σε αθηναϊκή εφημερίδα.
Διαθέτοντας, έτσι, όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να είμαι μέλος της ΕΣΗΕΑ, και θεωρώντας την απόρριψή μου από το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ ως αναιτιολόγητη και παράνομη, προσφεύγω -ως έχω δικαίωμα- στο Μεικτό Όργανο της Ένωσης για να αναιρέσει την απορριπτική απόφαση του ΔΣ.
Συναδελφικά,
Τάσος Αναστασιάδης
ΕΣΗΕΑ αρ.Πρωτ.: 189/23-1-08

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου