Εργασιακή Επιτροπή του ΔΟΛ

Τί είναι και πώς λειτουργεί η Εργασιακή Επιτροπή του ΔΟΛ

Η Εργασιακή Επιτροπή Εκπροσώπων Εργαζομένων αποτελείται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των διάφορων κλάδων στα Μεικτά Συμβούλια των αντίστοιχων ενώσεων (συντακτών, διοικητικών, τεχνικών). Στην Εργασιακή Επιτροπή επίσης μπορούν να συμμετέχουν όλα τα εκλεγμένα μέλη σε ΔΣ των Ενώσεων τύπου που δουλεύουν στον ΔΟΛ, καθώς επίσης και άλλοι εργαζόμενοι, των οποίων οι γνώσεις και οι δυνατότητες κρίνονται χρήσιμες για τη δουλειά της επιτροπής -όπως για παράδειγμα έγινε με συναδέλφους τεχνικούς στη διαπραγμάτευση για τις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας κατά την εγκατάσταση στο κτίριο της Μιχαλακοπούλου. 

Είναι μια κοινή επιτροπή εκπροσώπησης όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα ειδικότητας, απέναντι στην εταιρεία -κάτι σαν έμβριο αυτού που λέμε «συνδικάτο τύπου» στην επιχείρηση- που όμως λογοδοτεί στα σωματεία μας. Η συμμετοχή στην Εργασιακή Επιτροπή δεν είναι θεσμικά υποχρεωτική, καθώς ο/η κάθε εκπρόσωπος μέλος της είναι -ως τέτοιος- υπεύθυνος απέναντι στο σωματείο του και στη βάση του. Έτσι, για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος των Νέων, Ηλίας Γεωργάκης, δήλωσε δημοσίως (βλ. επιστολή 18/10/2010) ότι δεν θέλει «ουδεμία σχέση με την Εργασιακή Επιτροπή του ΔΟΛ».


Το ίδιο και η εταιρεία, ο ΔΟΛ, ενώ στην αρχή (το 2004) είχε συνεργαστεί με την Εργασιακή Επιτροπή για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούσε η μεταφορά στο κτίριο της Μιχαλακοπούλου, από τα τέλη του 2009, σε μια προφανή προσπάθεια διάσπασης των εργαζομένων, αμφισβητεί τους εκπροσώπους των εργαζομένων όταν εμφανίζονται μαζί  (ως Εργασιακή Επιτροπή ή και απλώς ως εκπρόσωποι) και έχει φτάσει στο σημείο να μην δίνει καν το αμφιθέατρο για να γίνονται κοινές συνελεύσεις εργαζομένων.


Η Εργασιακή Επιτροπή στο διαδίκτυο

Κείμενα και ανακοινώσεις της Εργασιακής Επιτροπής Εκπροσώπων Εργαζομένων του ΔΟΛ, αναρτώνται επίσης και στους ιστοτόπους της, δηλαδή:
http://ergasiakiepitropidol.wordpress.com/
http://ergasiakiepitropidol.posterous.com/
http://ergasiakiepitropidol.tumblr.com/
http://twitter.com/ergazomenoidol

Επίσης, οι χρήστες του Twitter μπορούν να τις παρακολουθήσουν στο follow @ ergazomenoidol