Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Ήθη «ανθρώπινου δυναμικού» στον ΔΟΛ, 20/10/2010

Προς: συναδέλφους του Βήματος
Θέμα: Ήθη «ανθρώπινου δυναμικού» της εταιρείας μας
Ημερομηνία: 20/10/2010

Χρειάστηκαν 2.30 ολόκληρες ώρες στη διοίκηση της εταιρεία για να αποσύρει το επαίσχυντο κείμενο που κυκλοφόρησε η «Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού» της.
Παραθέτω τη «διάψευση» (επισημαίνοντας πάντως ότι δεν διαψεύδεται ούτε το περιεχόμενο ούτε το υφάκι, μόνο η στιγμή και οι αποδέκτες) και αμέσως μετά την ίδια την «Ανακοίνωση της διοίκησης προς τους εργαζομένους».
Οφείλουμε πάντως να είμαστε σε επιφυλακοί, καθώς τέτοια και άλλα παρόμοια κείμενα είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι ετοιμάζει η εταιρεία, τώρα που οι γιάνκηκες πρακτικές έχουν γίνει πολύ της μόδας -και με τη βούλα του ΔΝΤ.

Ευχαριστώ,
Τάσος Αναστασιάδης
εκπρόσωπος του Βήματος στο Μεικτό της ΕΣΗΕΑ

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, October 20, 2010 3:06 PM
Subject: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε να αγνοήσετε την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού που σας εστάλη εκ παραδρομής.

Εκ μέρους της Διοίκησης.----- Original Message -----
Sent: Wednesday, October 20, 2010 12:27 PM
Subject: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

        Είσοδος – έξοδος με τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας

Η είσοδος και η έξοδος των εργαζομένων προς και από το κτίριο των Γραφείων της
Εταιρείας γίνεται αποκλειστικά με την προσωπική χρήση της ατομικής ηλεκτρονικής
κάρτας εισόδου-εξόδου. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται ρητά η είσοδος των
εργαζομένων στα Γραφεία της Εταιρείας χωρίς τη χρήση της ατομικής ηλεκτρονικής
κάρτας.

Στο σύστημα της ηλεκτρονικής κάρτας εισόδου-εξόδου καταγράφονται οι ώρες
έναρξης και λήξης της εργασίας καθώς και οι τυχόν διακοπές κατά τη διάρκεια
της εργασίας.

Από την υποχρέωση χρήσης της ατομικής μαγνητικής κάρτας εισόδου – εξόδου
εξαιρούνται:
Οι εργαζόμενες σε κατάσταση εγκυμοσύνης
Οι εργαζόμενοι/ες με κινητικά ή άλλα προβλήματα υγείας που αντικειμενικά
απαγορεύουν τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας


Σε περίπτωση που εργαζόμενος κατ΄εξαίρεση παραλείψει να φέρει μαζί του την
ατομική ηλεκτρονική κάρτα εισόδου-εξόδου κατά την προσέλευση και την
αποχώρηση του είναι υποχρεωμένος να υπογράψει στο Βιβλίο Εισόδου Προσωπικού
που τηρείται στην Ασφάλεια της Κεντρικής Εισόδου.

Σε περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής κάρτας ο εργαζόμενος οφείλει να
ενημερώσει αμελλητί τη Διεύθυνση Προσωπικού της Εταιρείας, η οποία είναι αρμόδια
για την αντικατάσταση της κάρτας του.

Επισημαίνεται ότι

Η επαναλαμβανόμενη και συστηματική παράλειψη να φέρει ο εργαζόμενος την
ατομική κάρτα του, η παράλειψη της σήμανσης με αυτήν καθώς και η με
οποιονδήποτε τρόπο σήμανση του χρόνου προσελεύσεως ή αποχωρήσεως
εργαζομένου από τρίτο πρόσωπο αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα

Δεν αποκλείεται η περικοπή μέρους του ημερομισθίου ή μηνιαίου μισθού του
εργαζομένου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν αποδεικνύεται
η παρουσία του στην εργασία.

                                              Τήρηση ωραρίου

Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία οφείλουν να είναι ακριβείς όσον αφορά την τήρηση
των χρονικών ορίων της εργασίας τους. Ειδικότερα να είναι ακριβείς στην ώρα που
προσέρχονται στην εργασία και την ώρα που αποχωρούν από αυτή καθώς και
τακτικοί στην παρουσία τους στο Γραφείο τους καθ’ όλο το χρόνο εργασίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν να μην εγκαταλείπουν αναιτίως τις εργασίες τους και να
μην περιφέρονται άσκοπα στους χώρους εργασίας ή εκτός του κτηρίου .

                                        Απαγόρευση καπνίσματος

Το κάπνισμα απαγορεύεται εντός του χώρου εργασίας και σε κάθε άλλο στεγασμένο
- κλειστό χώρο του κτιρίου των γραφείων της Εταιρείας, σύμφωνα με την κειμένη
Νομοθεσία.

Το κάπνισμα απαγορεύεται επίσης ρητά στις εξόδους και τις σκάλες κινδύνου καθώς
και τους εξώστες των γραφείων.


                       Μέτρα για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Η Διοίκηση της Εταιρίας στο πλαίσιο της θέσπισης κανόνων που αναφέρονται στην
εντός των χώρων εργασίας λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας επισημαίνει τα ακόλουθα :

Η άσκοπη παρουσία εργαζομένων στις εξόδους και τις σκάλες κινδύνου των
Γραφείων καθώς και η χρήση εύφλεκτων ειδών (τσιγάρων, αναπτήρων, κ.ο.κ.) στους
χώρους αυτούς απαγορεύεται ρητά.

Η είσοδος των εργαζομένων στο κτίριο των Γραφείων πέραν της 21:00 γίνεται μόνο
κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Διοικήσεως που μπορεί να αφορά είτε συνολικά σε
μονάδες είτε ατομικά σε εργαζόμενους.


                                         Ευθύνη Προϊσταμένων
Οι προϊστάμενοι οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν γνώση
κάθε ισχύουσας και εκάστοτε εκδιδόμενης γενικής ή ειδικής ανακοίνωσης, εγκυκλίου.
Επίσης οφείλουν να επιτηρούν και να ελέγχουν αν οι εντολές αυτές, οδηγίες ή
εγκύκλιοι εφαρμόζονται από το προσωπικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου