Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

Γενική Συνέλευση του Βήματος 16/1/2012, ψηφοφορίες


gsvima160112.pdf Download this file
Γενική Συνέλευση του Βήματος 16/1/2012
Πρόταση 1, ψήφοι 50:
“Με ψήφους 50 υπέρ, 15 κατά και 12 λευκά, η γενική συνέλευση των εργαζομένων του «Βήματος», στις 16 Ιανουαρίου 2012, αποφάσισε να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου το αμέσως προσεχές διάστημα να το συζητήσει, το παρακάτω κείμενο-πλαίσιο διετούς διμερούς συμφωνίας με τη διοίκηση του ΔΟΛ. Στην περίπτωση που το εν λόγω συμφωνητικό απορριφθεί (ακόμη και διά της μη συζητήσεως) από τη διοίκηση της ΕΣΗΕΑ, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να προχωρήσει στη υλοποίησή του με όσους το αποδέχονται.  
«ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΤΟ ΒΗΜΑ».
Η Διοίκηση του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ) και οι υπογράφοντες το παρόν συντάκτες της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:
1. Το παρόν «Σύμφωνο Εργασίας» θα ισχύσει για τη διετία 2012 - 2013.
2. Στη διάρκεια ισχύος της παρούσης συμφωνίας -δηλαδή, για τα έτη 2012 και 2013- η διοίκηση του ΔΟΛ αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι δεν θα προβεί σε ομαδικές απολύσεις.
3. Για το διάστημα από 1-1-2012 έως και 31-12-2013, οι αποδοχές των συντακτών θα διαμορφωθούν ως εξής:
-Μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ουδεμία μεταβολή επέρχεται.  
-Από του ποσού των 1501 ευρώ μέχρι των 1880 ευρώ η μείωση των αποδοχών θα γίνει αναλογικά, ώστε κανένας μισθός να μην πέσει κάτω από τα 1.500 ευρώ.  
-Από του ποσού των 1.881 ευρώ και άνω, οι μεικτές αποδοχές μειώνονται κατά 20%.
4. Η μείωση των αποδοχών θα ισχύσει για δύο (2) χρόνια, εκτός κι αν υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την ΕΣΗΕΑ και τα άλλα Σωματεία ή υπάρξει ευνοϊκότερη για τους εργαζόμενους απόφαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) ή εάν η επιχείρηση επιστρέψει νωρίτερα σε κερδοφορία, οπότε παύουν αυτομάτως να ισχύουν οι περικοπές.
5. Διατήρηση σε ισχύ όλων των υπολοίπων παροχών-θεσμικών προβλέψεων (π. χ απασχόληση κατά τις Κυριακές και αργίες, ημέρες κανονικής άδειας, επιδόματα αδείας και εορτών κ.λ.π.), όπως προβλέπονται στις ΣΣΕ και τα ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουν υπογραφεί από την ΕΣΗΕΑ και την ΕΙΗΕΑ έως και το 2009.
5α. Σε περίπτωση κατάργησης του συνόλου ή μέρους των δώρων των Χριστουγέννων και του Πάσχα και του επιδόματος αδείας, κεντρικά από την κυβέρνηση (π. χ με νόμο, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο), η επιχείρηση θα συνεχίσει να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά είτε ενσωματωμένα-κατανεμημένα ισόποσα στους 12 μισθούς, είτε ξεχωριστά ως «Λοιπές Πηγές» τους αντίστοιχους μήνες πληρωμής των δώρων και του επιδόματος αδείας.
6. Η αποζημίωση απόλυσης θα υπολογίζεται βάσει των αποδοχών που ίσχυαν προ των περικοπών. Το αυτό θα ισχύσει και για τους συντάκτες που συνταξιοδοτούνται μέσα στην τριετία 2012 - 2013 - 2014.
7. Από 1-1-2014 όλοι μισθοί επανέρχονται στα σημερινά, πρό των περικοπών επίπεδα.

* Αν το εν λόγω συμφωνητικό συνυπογραφεί και από τους εργαζόμνεους στα «ΝΕΑ», θα υποβληθεί ως κοινή απόφαση στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ.”


Πρόταση 2. ψήφοι 15:
“Η Γενική Συνέλευση επιβεβαιώνει την υπεράσπιση των σωματείων μας και των συλλογικών συμβάσεων και διαφωνεί με κάθε διαπραγμάτευση με την εργοδοσία σε επίπεδο ατόμου, εφημερίδας ή μαγαζιού.”


Λευκό: 12 ψήφοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου