Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Βήματος 10/1/2012


gsvima100112.pdf Download this file
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ «ΒΗΜΑΤΟΣ» (10/1/2012)

Α) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Να συσταθεί επιτροπή από τους εργαζόμενους στο «Βήμα» η οποία θα συζητήσει και θα διαπραγματευθεί με τον ιδιοκτήτη του ΔΟΛ το ακόλουθο πλαίσιο συμφωνίας- σύμβασης:

1) Δέσμευση της Διοίκησης του ΔΟΛ για μηδέν (0) απολύσεις.

2) Επανεξέταση της «οριζόντιας περικοπής» 20% στη λογική του ποσού που έχει προϋπολογισθεί να εξοικονομηθεί για τον Οργανισμό. Δηλαδή να μελετηθεί φόρμουλα ώστε να προκύψει το εν λόγω ποσό στο οποίο καλούνται να συμβάλλουν οι εργαζόμενοι με κατώτερο πλαφόν της περικοπής τα κλιμάκια της αμέσως προηγούμενης σύμβασης ΕΣΗΕΑ – ΕΙΗΕΑ.

3) Ολα τα θεσμικά ζητήματα (π.χ. διαβάθμιση εσωτερικοί - εξωτερικοί συντάκτες, κλιμάκια και πριμ πολυετίας, επιδόματα θέσης - γάμου - τέκνων, δικαιούμενες ημέρες κανονικής άδειας, επιδόματα αδείας και εορτών κλπ.) ισχύουν καταπώς προβλέπονται στην προαναφερθείσα συλλογική σύμβαση εργασίας που είχε υπογραφτεί μεταξύ ΕΣΗΕΑ και ΕΙΗΕΑ.

4) Οσοι μπουν σε διαδικασία συνταξιοδότησης μέσα στην τριετία 2012-13-14 να εισέλθουν σε αυτή με τα ισχύοντα ως τώρα οικονομικά δεδομένα όσον αφορά την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων εκ μέρους της ιδιοκτησίας του ΔΟΛ.

5) Επιβεβαίωση της δέσμευσης της Διοίκησης για ενσωμάτωση του 13ου και 14ου μισθού στις αποδοχές, εάν αυτοί κοπούν με νομοθετική ή άλλη κυβερνητική ρύθμιση.

Η εν λόγω επιτροπή αποφασίστηκε να αποτελείται από τους συναδέλφους: Αρη Ραβανό, Δημήτρη Νικολακόπουλο, Πάνο Παπαδόπουλο και Αντώνη Κοκκαλίδη. Στην αντιπροσωπεία μπορεί να συμμετέχει αυτοδικαίως και ο εκπρόσωπος των συντακτών του «Βήματος» συνάδελφος Τάσος Αναστασιάδης.

Β) Εάν αυτή η διαπραγμάτευση καρποφορήσει το αποτέλεσμά της να τεθεί στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ προκειμένου η διοίκηση του συνδικαλιστικού οργάνου των δημοσιογράφων να χειριστεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (π.χ. μίας εβδομάδας) την υπογραφή της συμφωνίας – σύμβασης με τη διοίκηση του ΔΟΛ. Σε περίπτωση που το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ αρνηθεί τη διαδικασία αυτή, να συγκληθεί άμεσα ΓΣ του «Βήματος» που θα αποφασίσει πώς θα υλοποιήσει τη συμφωνία που θα έχει επέλθει.

Η ανωτέρω πρόταση υπερψηφίστηκε από 54 μέλη (και αποτελεί απόφαση της ΓΣ του «Βήματος») έναντι 25 της πρότασης που μειοψήφησε (ακολουθεί η διατύπωσή της) και 5 λευκών.

Η παρούσα απόφαση (μαζί με τη μειοψηφούσα πρόταση) θα κοινοποιηθεί από τον εκπρόσωπο του «Βήματος» Τ. Αναστασιάδη: α) στους εργαζόμενους του «Βήματος» β) στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ γ) στη διεύθυνση του «Βήματος» δ) στη διοίκηση του ΔΟΛ ε) στον εκπρόσωπο των εργαζομένων στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».


Η πρόταση που μειοψήφησε στη ΓΣ του «Βήματος»:
Πρόταση 2

  • Επαναβεβαιώνουμε την απόφαση προηγούμενης συνέλευσης (13/12/2012) και εξουσιοδοτούμε τα Σωματεία στον Τύπο να προκηρύξουν άμεσα απεργιακές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που κληθεί έστω και ένας συνάδελφος να υπογράψει ατομική σύμβαση εργασίας.
  • Το σώμα των εργαζομένων του Βήματος θεωρεί ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας θα πρέπει να συνεχίσουν απαράβατα να διέπονται από τις συμβατικές και νόμιμες ρυθμίσεις.
  • Οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα μετά από διαπραγμάτευση της εργοδοσίας με τα συλλογικά μας όργανα, δηλαδή τα σωματεία μας, στο πλαίσιο της διεκδίκησης συλλογικών συμβάσεων.
  • Σε σχέση με την περικοπή των αμοιβών μας τον Δεκέμβριο, αποφασίζουμε να κινήσουμε όλες τις νομικές διαδικασίες οι οποίες θα κατοχυρώσουν τις νόμιμες αμοιβές μας.
  • Καμία περικοπή μισθών δεν θα πρέπει να πειράξει τα επίπεδα των συμβάσεων. Σχετική συζήτηση με την εργοδοσίας μας για να βρει τα ποσά που χρειάζεται θα μπορούσε να γίνει μόνο για τα ποσά πάνω από αυτά τα επίπεδα των συμβάσεων. Ένα πλαίσιο σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να προβλέπει διατήρηση των κατώτατων ορίων της τελευταίας σύμβασης και κλιμακωτές μειώσεις για τις αμοιβές πάνω από τα όρια αυτά, με ταυτόχρονη ειδική ρήτρα κατά των απολύσεων, ιδία των μαζικών.
  • Καλούμε την ΕΣΗΕΑ (και τα άλλα σωματεία) να υπογράψει με όποια επιχείρηση του κλάδου δηλώνει πρόθυμη να το κάνει συμφωνία που θα ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στον τύπο, η οποία θα παίρνει υπόψη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
  • Η Σύμβαση αυτή θα αποτελέσει οδηγό και στήριγμα για τους συναδέλφους σε όσες επιχειρήσεις επιμένουν στην καταστρατήγηση κάθε έννοιας συλλογικής διαπραγμάτευσης και θέλουν να επιβάλουν την πλήρη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Σε αυτές τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου