Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

Διεθνής καμπάνια για την Ελευθεροτυπία (greek, english, french, german, spanish, catalan)

Διεθνής καμπάνια για την Ελευθεροτυπία: Το κείμενο των συναδέλφων σε διάφορες γλώσσες (greek, english, french, german, spanish, catalan)


Οι ζωές των εργαζομένων είναι πιο σημαντικές από την απληστία των εταιρειών
Η «Ελευθεροτυπία» («ελευθερία της έκφρασης») είναι μια μεγάλη ελληνική εφημερίδα, η οποία πρωτοεκδόθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '70, αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, ως «εφημερίδα από τους ίδιους τους συντάκτες». Το πείραμα αυτοδιαχείρισης δεν πέτυχε και ο τίτλος της μαζί με τους εργαζόμενους αγοράστηκε από έναν ικανό επιχειρηματία με προοδευτικές απόψεις. Επί τρεις δεκαετίες, μέχρι τον θάνατό του, η εφημερίδα αυτή αναδείχθηκε σε μια από τις πιο ανεξάρτητες φωνές του ελληνικού Τύπου, αποκαλύπτοντας σκάνδαλα και  μένοντας μακριά από τη διαπλοκή με άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα και εργολαβίες προς το κράτος.

Η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο απέφερε πολλά χρήματα στον ιδιοκτήτη μέχρι την πτώση του Χρηματιστηρίου το 2000. Ο ιδιοκτήτης της, όμως, ο οποίος έδινε κολοσσιαίους μισθούς στα στελέχη, πήρε μεγάλα δάνεια και έκανε αισιόδοξες επενδύσεις, οι οποίες δεν απέδωσαν. Μετά τον θάνατό του, οι κόρες του ανέλαβαν τη διεύθυνση, χωρίς όμως να αναπροσανατολίσουν την επιχείρηση προς τις νέες απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Παράλληλα, συνέχισαν το δανεισμό και εκταμίευαν μεγάλα ποσά προς όφελος των μετόχων, δηλαδή των ιδίων, στερώντας έτσι την επιχείρηση από τα αναγκαία κεφάλαια για τη λειτουργία της. Μέχρι που ξαφνικά, φέτος, τον Ιούλιο του 2011, έπαψαν να καταβάλλουν τους μισθούς, επικαλούμενες ταμειακές δυσκολίες.

Από τότε, οι περίπου 850 εργαζόμενοι – δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί, συνεχίζουν να βγάζουν την εφημερίδα, λαμβάνοντας σποραδικά και ακανόνιστα κάποια ελάχιστα ποσά, και ξεχρεώνοντας με την άμισθη δουλειά τους τα δάνεια της ιδοκτησίας. Η εταιρία, όλο αναγγέλλει πως θα πάρει κι άλλα δάνεια, για να «εξυγιάνει» την επιχείρηση... απολύοντας ως και το 50% του προσωπικού της,  αλλά ταυτόχρονα αρνείται να αποδώσει στους εργαζόμενους οικονομικό απολογισμό και να επιτρέψει έλεγχο των οικονομικών της.

Οπως έχει δηλώσει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (International Federation of Journalists) «δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία του Τύπου όταν οι συντάκτες ζουν σε συνθήκες φτώχειας, διαφθοράς και φόβου». Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην «Ελευθεροτυπία», αλλά και σε πολλά άλλα ελληνικά ΜΜΕ, με μαζικές απολύσεις, μεγάλες μειώσεις μισθών, απλήρωτη εργασία. Η κατάσταση αυτή είναι μέρος μιας συνολικής επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, την ελευθερία του Τύπου, τη δημοκρατία, την κοινωνία. Μια επίθεση που ενορχηστρώνεται από το Μνημόνιο οικονομικής και πολιτικής καταπίεσης που επιβάλλει η Τρόικα (ΔΝΤ – Ε.Ε. – Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και υλοποιεί η κυβέρνηση συνεργασίας των δύο μεγάλων κομμάτων ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και της ακροδεξιάς του ΛΑΟΣ.
  • Η κοροϊδία έχει φτάσει στο απροχώρητο.
  • Οι 850 εργαζόμενοι της Ελευθεροτυπάς πρέπει να αποζημιωθούν. Αμεσα.
  • Η αξιοπρέπεια πάνω από τα κέρδη.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”


Workers' lives are more important than corporate greed

«Eleftherotypia» ( “Freedom of The Press”) is a leading Greek daily newspaper. It was first published in 1975, after the fall of the 7year military coup, as a “newspaper ran by journalists”. Self-management experiments did not last long, and a liberal businessman, Christos Tegopoulos, soon bought the newspaper title.
For more than three decades “Eleftherotypia” has been one of the most outspoken and independent voices of the Greek press. It has revealed many political and economical scandals, being free of corporate interests and state involvement.
The company entered the stock market and made big profits, until the Greek stock market bubble burst in 2000. The owner, who paid huge wages to chief executives, received substantial loans from banks and made investments which did not pay off .
After Christos Tegopoulos died in 2006, his daughters took charge, but did not make the right moves so as to help the newspaper adapt to the new media environment. At the same time, they kept borrowing money from banks, and returning it back to the stock-holders  (which means themselves), thus draining the company from much-needed capital. According to the official balance sheets the company submits to the stock-market each year, more than 90 million euros have “fled” since 2005 – being drawn back from the company's register into the stock-holders’ private accounts and to the board of directors’ luxurious wages and bonuses.
Suddenly, this summer, in July 2011, the company stopped paying wages altogether, claiming cash flow difficulties. Since then, its 850 employees (journalists, technicians, managerial staff), keep writing, editing and printing issues - and publishing commercial ads, without getting paid anything but small “tips” from time to time. This way they have become unofficial “company creditors”,  without their consent, since the company now owes them more than 5 million Euros in postponed wages. All these months the company keeps promising there will be a new loan,  to improve “Eleftherotypia”, by... simply laying off 50% of the personnel. Still the company strictly denies the workers' unions any access to financial information or any means of workers’ control. 
As the International Federation of Journalists has stated, “there can be no press freedom, if journalists exist in conditions of poverty, corruption and fear». This is exactly what is happening now in “Eleftherotypia”, and other Greek media – with mass layoffs, extreme wage cuts, and even big media trusts and smaller companies that stop paying wages at all. This is part of a total assault against workers rights, freedom of the press, democracy and society in general, following the Troika (E.U – IMF -Central European Bank) memorandum of economic and political oppression.  

* We cannot be fooled anymore.
* The 850 workers of “Eleftherotypia” must be fully compensated. Now!

* People’s dignity  over Profits

Eleftherotypia Workers’ Initiative La vie des travailleurs est plus importante que les profits des entreprises
ELEFTHEROTYPIA (ce qui signifie en grec : liberté d'expression) est un des grands quotidiens grecs, qui a commencé à être publié au milieu des années 70, immédiatement après la chute de la dictature, en tant que ''journal conçu par les rédacteurs eux-mêmes''. L'expérience d'auto-gestion fut sans réussite et le titre ainsi que les travailleurs ont été rachetés par un entrepreneur aux vues progressistes. Pendant trois décennies, jusqu'à sa mort, ce journal s'est distingué comme une des voix les plus indépendantes de la presse grecque, dévoilant des scandales et se tenant loin de l'imbrication entre des intérêts d'entreprises et l'Etat.
Son introduction en bourse rapporta beaucoup d'argent à son propriétaire, jusqu'à la chute de la bourse en 2000. Mais son propriétaire, qui donnait de somptueux salaires à ses cadres, a fait de grands emprunts et a réalisé des investissements qu'on peut qualifier d'optimistes, et qui n'ont pas donné de fruits. Après sa mort, ses filles ont pris la direction du journal, mais sans réorienter l'entreprise vers les nouvelles exigences du 21 ème siècle. Parallèlement, l'emprunt a continué et de grandes sommes ont été engrangées au profit des actionnaires, ce qui a privé l'entreprise des capitaux nécessaires à son fonctionnement. Et cela jusqu'à juillet 2011, où brusquement, les salaires ont cessé d'être versés, avec mise en avant de difficultés de trésorerie.
Depuis lors, les travailleurs -environ 850- constitués de journalistes, techniciens, administratifs, continuent à sortir le journal, percevant de manière sporadique quelques maigres émoluements et acquittant ainsi par leur travail non rémunéré les emprunts des propriétaires. La société n'arrête pas d'annoncer qu'elle va faire d'autres emprunts pour ''assainir'' l'entreprise … en licenciant jusqu'à 50 % du personnel , mais dans le même temps, elle refuse de rendre compte aux travailleurs du bilan économique et de leur permettre un contrôle de ses finances.
Comme l'a déclaré la Fédération Internationale des Journalistes (International Federation of Journalists), ''il ne peut y avoir de liberté de la presse lorsque les rédacteurs vivent dans des conditions de pauvreté, de démoralisation et de peur.'' C'est précisément cela qui se produit aujourd'hui à ELEFTHEROTYPIA ainsi que dans de nombreux autres medias grecs, avec charrettes de licenciements, grosses diminutions de salaires, travail non rémunéré. Cette situation est l'un des aspects de l'attaque globale contre les droits des travailleurs, la liberté de la presse, la démocratie, la société. Cette attaque a été orchestrée par le Memorandum d'oppression économique et politique imposé par la Troïka (FMI – UE – BCE) et matérialisée par le gouvernement de collaboration des deux grands partis PASOK et Nouvelle Démocratie, alliés au parti d'extrême droite LAOS.
LA COMÉDIE A DÉPASSÉ TOUTES LES LIMITES !
LES 850 TRAVAILLEURS d'ELEFTHEROTYPIA DOIVENT RECEVOIR LEUR DÛ, IMMÉDIATEMENT !
NOTRE DIGNITÉ AU-DESSUS de leurs PROFITS !
Comité d'Initiative des Travailleurs d'EleftherotypiaDie Leben der Arbeitenden sind wichtiger als die Profitgier der Unternehmer
„Eleftherotypia“ („Pressefreiheit“) ist eine führende griechische Tageszeitung. Sie wurde erstmals 1975, nach dem Fall der siebenjährigen Militärdiktatur, als „von den Journalist/innen selbst verwaltete Zeitung " herausgebracht. Die Selbstverwaltungsexperimente dauerten nicht lange und ein liberaler Geschäftsmann, Christos Tegopoulos, erwarb nach kurzer Zeit die Herausgeber-Rechte. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist „Eleftherotypia“ eine der profiliertesten und unabhängigsten Stimmen der griechischen Presse. Sie hat viele politische und wirtschaftliche Skandale aufgedeckt und ist dabei frei von Unternehmensinteressen und staatlicher Bevormundung geblieben.
Das Unternehmen ging an die Börse und machte bis zum griechischen Börsenkrach von 2000 große Gewinne. Der Eigentümer, der den Vorstandsmitgliedern riesige Gehälter zahlte, erhielt von den Banken stattliche Darlehen und tätigte Investitionen, die sich nicht bezahlt machten. Nachdem Christos Tegopoulos im Jahr 2006 gestorben war, übernahmen seine Töchter die Verantwortung. Ihre Entscheidungen halfen der Zeitung aber nicht, sich an die die neue Medienlandschaft anzupassen. Sie nahmen aber weiter Geld von den Banken auf und zahlten es an die Aktien-Inhaber (d.h. an sich selbst) zurück. Auf diese Weise entzogen sie dem Unternehmen dringend benötigtes Kapital.
Der offiziellen Unternehmensbilanz zufolge, die die Firma jedes Jahr der Börse vorlegt, sind seit 2005 mehr als 90.000.000 € „geflüchtet“, d.h. sie sind aus den Registern der Firma auf die Privatkonten der Aktien-Inhaber sowie über die üppigen Gehälter und Vergütungen in die Taschen der Vorstandsmitglieder abgeflossen.
Unter Berufung auf Liquiditäts-Probleme stellte das Unternehmen im Juli 2011 plötzlich die Lohnzahlungen komplett ein. Seitdem geben 850 Mitarbeiter/innen (Journalist/innen, Techniker/innen, Führungskräfte), die Zeitung mit Artikeln, der Bearbeitung, dem Druck und der Veröffentlichung kommerzieller Anzeigen weiter heraus, ohne bezahlt zu werden und lediglich hin und wieder eine Art Trinkgeld zu erhalten. Dadurch sind sie inoffiziell ohne ihre Zustimmung zu „Unternehmens-Gläubigern“ geworden, da ihnen das Unternehmen jetzt mehr als 5 Millionen Euro an Lohnzahlungen schuldet. In all diesen Monaten verspricht das Unternehmen, es werde ein neues Darlehen geben, und „Eleftherotypia“ werde verbessert, indem einfach über 50% der Belegschaft entlassen werden. Das Unternehmen weigert sich weiterhin strikt, den Gewerkschaften Zugang zu finanziellen Informationen oder jegliche Art von Arbeiterkontrolle zu gewähren.
Wie die Internationale Journalisten-Union erklärt hat, „kann es keine Pressefreiheit geben, wenn Journalist/innen unter Bedingungen von Armut, Korruption und Angst leben. Aber genau das ist es, was jetzt in „Eleftherotypia“ und anderen griechischen Medien geschieht - mit Massenentlassungen und extremen Lohnkürzungen. Sogar große, aber auch kleinere Medienunternehmen sind dazu übergegangen, die Lohnzahlungen gänzlich einzustellen. Dies ist Teil eines umfassenden Angriffs auf die Arbeiter/innen-Rechte, auf die Pressefreiheit und die Demokratie und die Gesellschaft insgesamt, gemäß dem Memorandum der Troika (EU - IWF- Europäische Zentralbank), das diese wirtschaftliche und politische Unterdrückung festgeschrieben hat.
* Wir lassen uns nicht mehr hinters Licht führen!
* Die 850 Beschäftigten der "Eleftherotypia" müssen SOFORT den ihnen zustehenden Lohn erhalten!
* Menschenwürde über Profite!La vida de los trabajadores es más importante que la codicia corporativa
«Eleftherotypia» ("Libertad de Prensa") es un periódico diario líder en Grecia. Su primera publicación fue en 1975, después de la caída de 7 años de golpe militar, como un "periódico gestionado por periodistas". Los experimentos de gestión propia no duran mucho, y un hombre de negocios liberal, Christos Tegopoulos, pronto compró el título del periódico.
Durante más de tres décadas "Eleftherotypia" ha sido una de los más abiertas e independientes voces de la prensa griega. Ha revelado muchos escándalos políticos y económicos, siendo libre de intereses corporativos y relaciones con el estado.
La compañía entró en Bolsa y tuvo muchos beneficios hasta que la burbuja de la Bolsa griega explotó en 2000. El dueño, quien pagó grandes cantidades de dinero a jefes ejecutivos, solicitó sustanciales préstamos bancarios e hizo inversiones que nunca le fueron beneficiosas.
Después de la muerte de Christos Tegopoulos, en 2006, sus hijas tomaron el control, pero no realizaron los movimientos correctos, como adaptar el periódico al nuevo entorno de los medios. Al mismo tiempo, siguieron pidiendo dinero prestado a bancos para devolvérselo a los accionistas (es decir, ellas mismas) haciendo que la compañía no tuviese el capital necesario. Según el balance oficial que la compañía entrega a Bolsa cada año, más de 90 millones de euros "volaron" desde 2005, estando éstos en las cuentas privadas de los accionistas y los lujosos salarios y bonos de su junta de directores.
De repente, este verano, en Julio de 2011, la compañía dejó de pagar los salarios alegando dificultades financieras. Desde entonces, sus 850 empleados (periodistas, técnicos y personal de gerencia) continuaron escribiendo, editando, imprimiendo y realizando publicidad comercial sin recibir salario, sólo una pequeña "propina" de tanto en tanto. De esta manera se han convertido de manera no oficial en "acreedores de la compañía", sin su consentimiento, desde que la compañía les debe 5 millones de euros en salarios que se van posponiendo. Durante todos estos meses la compañía continúa prometiendo que habrá un nuevo préstamo para mejorar "Eleftherotypia", cuando...simplemente reducirán el 50% del personal. Todavía la compañía priva estrictamente a la unión de trabajadores el acceso a la información financiera y a cualquier otra información relacionada con los trabajadores.
Tal como la Federación Internacional de Periodistas ha declarado " no puede haber libertad de prensa si los periodistas viven en condiciones de pobreza, corrupción y miedo". Esto es lo que está pasando en estos momentos en "Eleftherotypia" y otros medios griegos, con despidos masivos, reducciones extremas del salario, incluso grandes fideicomisos de los medios y pequeñas compañías han dejado de pagar nóminas. Esto es parte de un total asalto contra el derecho de los trabajadores, la libertad de prensa, la democracia y la sociedad en general, siguiendo el memorándum de opresión económica y política de Troika (E.U - IMF - Banco Central Europeo) .
* No podemos estar engañados nunca más.
* Los 850 trabajadores de "Eleftherotypia" deben ser completamente compensados. Ahora!
* La dignidad de las personas está por encima de los Beneficios.


La vida dels treballadors es més important que la cobdícia corporativa
«Eleftherotypia» ("Llibertat de Premsa") és un diari líder a Grècia. La seva primera publicació va ser al 1975, després de la caiguda de 7 anys de cop militar, com un "diari gestionat per periodistes". Els experiments de gestió pròpia no duran molt, i un home de negocis liberal, Christos Tegopoulos, aviat va comprar el títol del diari.
Durant més de tres dècades "Eleftherotypia" ha estat una de les més obertes i independents veus de la premsa grega. Ha revelat molts escàndols polítics i econòmics, sent lliure d'interessos corporatius i relacions amb l'estat.
La companyia va entrar en Borsa i va tenir molts beneficis fins que la bombolla de la Borsa grega va explotar al 2000. L'amo, qui va pagar grans quantitats de diners a caps executius, va sol·licitar substancials préstecs bancaris i va fer inversions que mai li van ser beneficioses.
Després de la mort de Christos Tegopoulos, al 2006, les seves filles varen reprendre el control, però no van realitzar els moviments correctes, com adaptar el diari al nou entorn dels mitjans. Al mateix temps, van continuar demanant diners prestats a bancs per tornar-los als accionistes (es a dir, a elles mateixes) fent que la companyia no tingués el capital necessari. Segons el balanç oficial que la companyia entrega a Borsa cada any, més de 90 milions d'euros "van volar" des de 2005, sent aquests als comptes privats dels accionistes i els luxosos salaris i bons de la seva junta de directors.
De sobte, aquest estiu, al Juliol de 2011, la companyia va deixar de pagar salaris al·legant dificultats financeres. Des de llavors, els seus 850 empleats (periodistes, tècnics i personal de gerència) van continuar escrivint, editant, imprimint i fent la publicitat comercial sense rebre cap salari, només una petita "propina" de tant en tant. D'aquesta manera s'han convertit de manera no oficial en "creditors de la companyia", sense el seu consentiment, des de que la companyia els hi deu 5 milions d'euros en salaris que es van posposant. Durant tots aquests mesos la companyia continua prometent que hi haurà un nou préstec per millorar "Eleftherotypia", quan...simplement reduiran el 50% del personal. Encara la companyia priva estrictament a la unió de treballadors l'accés a la informació financera i a qualsevol altre informació relacionada amb els treballadors.
Tal com la Federació Internacional de Periodistes ha dit "no pot haver llibertat de premsa si els periodistes viuen en condicions de pobresa, corrupció i por". Això és el que està passant en aquest moment a "Eleftherotypia" i altres mitjans grecs, amb acomiadaments massius, reduccions extremes de salari, fins i tot grans fideïcomisos del mitjans i petites companyies han deixar de pagar nòmines. Això és part d'un assalt contra el dret dels treballadors, la llibertat de premsa, la democràcia i la societat en general, seguint el memoràndum d'opressió econòmica i política de Troika (E.U - IMF - Banc Central Europeu).
* No podem estar enganyats mai més.
* Els 850 treballadors de "Eleftherotypia" han de ser completament compensats. Ara!
* La dignitat de les persones està per sobre dels Beneficis.eleftherotypia_greek.pdf Download this file

eleftherotypia_english.pdf Download this file

eleftherotypia_french.pdf Download this file

eleftherotypia_german.pdf Download this file

eleftherotypia_spanish.pdf Download this file

eleftherotypia_catalan.pdf Download this file

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου