Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

Διευκρινίσεις Εργασιακής Επιτροπής για την καταβολή του δώρου, 16/12/11


eeeeondoroxr_161211.pdf Download this file
Aπαραίτητες Διευκρινιστικές επισημάνσεις της
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ –ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΟΛ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Συνάδελφοι/ σες

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εργατικής νομοθεσίας προυπόθεση για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων είναι η απασχόληση του εργαζόμενου από 1 Μαίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011.
Ο υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων γίνεται με βάση το μισθό που ελάμβανε ο εργαζόμενος μέχρι 10/12/2011, επι πλέον συμπεριλαμβάνεται αναλογία έκτακτων, υπεργασίας κ.λπ προσαυξανόμενος (ο μισθός του Δώρου) κατά ποσοστό 0,041666 που είναι η αναλογία του επιδόματος αδείας.
Επομένως αφού δεν έγιναν αποδεκτές οι μειώσεις των μισθών (με τις ατομικές συμβάσεις), το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2011, (Η διοίκηση με ανακοίνωση τους έχει δεσμευτεί ότι θα καταβληθεί μία ημέρα νωρίτερα δηλαδή 20 Δεκεμβρίου 2011), και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του αποτελεί ποινικό αδίκημα για τους εργοδότες με αυτόφωρη διαδικασία εκδίκασης.
Επειδή κυκλοφορούν διάφορες φήμες, δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες κ.λ.π, όπου αναφέρουν ότι η διοίκηση του ΔΟΛ ενδέχεται ότι θα καταβάλλει στις 20/12/2011 το Δώρο των Χριστουγέννων μειωμένο κατά 20% .
Συνάδελφοι/σες είναι έσχατο τέχνασμα πίεσης των εργαζομένων από την διοίκηση να αποδεχθούν τις μειώσεις μισθών, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που παρέχει η εργατική νομοθεσία.
Δηλαδή μπορεί ο εργοδότης να καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι το αργότερο 21/12/2011 το μεγαλύτερο μέρος του δώρου των Χριστουγέννων (στη προκειμένη περίπτωση μειωμένο κατά 20%) ισορροπώντας έτσι επικίνδυνα στα όρια της νομιμότητας, για την αποφυγή της αυτόφωρης ποινικής διαδικασίας, με την προυπόθεση (βλέπε δικαστικές αποφάσεις) μέχρι 31/12/2011 οι εργαζόμενοι δεν έχουν αποδεχθεί τις μειώσεις των μισθών τους.
Κατά το κρίσιμο μήνα του Δεκεμβρίου είναι επομένως υποχρεωμένη η εταιρεία από το νόμο στις 31/12/2011 να καταβάλλει τη διαφορά στη προκειμένη περίπτωση (20% της μείωσης από το Δώρο των Χριστουγέννων) στους εργαζόμενους. Γι αυτό ενδεχομένως δεν καταβλήθηκε η προκαταβολή του Δεκεμβρίου.
Διαφορετικά με απλή άμεση προσφυγή ακόμα και των συνδικαλιστικών μας Ενώσεων στα αρμόδια όργανα του υπουργείου εργασίας ( Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ενεργοποιείται η αυτόφωρη ποινική διώξη και προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία.
Βασική προυπόθεση να μην υπογραφούν ατομικές συμβάσεις που θα μειώνουν τις αποδοχές μας.
Εάν επιλεγεί αυτή η διαδικασία από τη διοίκηση του ΔΟΛ, θα έχουμε απλώς μια 10ήμερη καθυστέρηση της καταβολής του 20% του Δώρου Χριστουγέννων. Εξυπακούεται ότι ο μισθός της 31Δεκεμβρίου 2011,εφόσον δεν έχουν υπογραφεί μέχρι τότε ατομικές συμβάσεις-μειώσεις, δεν μπορεί μονομερώς η εταιρεία (σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία) να τους μειώσει. Επομένως θα καταβληθεί αυτούσιος.
Το να αναπαράγουν κάποιοι διαρκώς τον φόβο εξυπηρετούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες και ενδεχομένως συγκεκριμένα προσωπικά συμφέροντα.
Αθήνα 16/12/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου