Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012

Νομική γνωμοδότηση για το "σύμφωνο εργασίας" του ΔΟΛ

Συνάδελφοι,
σας επισυνάπτω εδώ, όπως σας το είχα υποσχεθεί, τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΕΠΗΕΑ, Απόστολου Τσαλαπάτη, για το λεγόμενο "σύμφωνο εργασίας" που έχει βάλει ο ΔΟΛ τους εργαζομένους του να υπογράψουν. Η γνωμοδότηση αυτή ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 19/1/2012.
Τάσος Αναστασιάδης
Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΕΠΗΕΑ, Απόστολου Τσαλαπάτη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ “ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΤΟ ΒΗΜΑ”
ΕΡΩΤΗΜΑ:
Μου ετέθη στην Γ.Σ των διοικητικών υπαλλήλων στον ΔΟΛ να αξιολογήσω νομικά το διακινούμενο έγγραφο που επιγράφεται ως “ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” μεταξύ της Διοίκησης του ΔΟΛ και των εργαζομένων συντακτών της εφημερίδας “ΤΟ ΒΗΜΑ” και να απαντήσω υπό ποιές προϋποθέσεις αυτό θα μπορούσε να καταστεί επιχειρησιακή σύμβαση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το διακινούμενο κείμενο ως έχει δεν αποτελεί συλλογική σύμβαση και δεν δεσμεύει αυτούς που αρνούνται να το υπογράψουν.
Το εν λόγω κείμενο θα μπορούσε ενδεχομένως να καταστεί επιχειρησιακή σύμβαση με την προϋπόθεση ότι, ελείψει επιχειρησιακού σωματείου, θα συσταθεί στον ΔΟΛ στα πλαίσια του Ν. 4024/2011 “ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ” η οποία θα αποτελείται από τα 3/5 του συνόλου των εργαζομένων στον ΔΟΛ και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί της θα υπογράψουν την επιχειρησιακή σύμβαση. Η εν λόγω “ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ” θα πρέπει σύμφωνα με την ιδρυτική της πράξη να δέχεται ως μέλη της κάθε είδους εργαζόμενο του ΔΟΛ ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Οι εργαζόμενοι στην περίπτωση που επιλέξουν την σύσταση “ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ” με σκοπό την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι δυνατόν να συμφωνηθούν μισθοί χαμηλότεροι των συλλογικών συμβάσεων του 2008. Επιπλέον τυχόν υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης αποδυναμώνει το ενδεχόμενο προσφυγής των ΕΝΩΣΕΩΝ στον Ο.Μ.Ε.Δ με σκοπό την έκδοση Διαιτητικών Αποφάσεων που τουλάχιστον θα επιβεβαιώνουν, με βάση την έως τώρα πρακτική του Ο.Μ.Ε.Δ., τους κατώτατους μισθούς όπως αυτοί ορίζονται στα αντίστοιχα κλιμάκια της ΣΣΕ του 2008. Επιπλέον τυχόν κατώτερες αποδοχές ενδεχόμενης επιχειρησιακής σύμβασης πιθανόν να οδηγήσουν τον διαιτητή που θα αναλάβει να εκδώσει διαιτητική απόφαση στο μέλλον να αποφασίσει, αντίστοιχες της επιχειρησιακής, μειωμένες αποδοχές σε σχέση με τη συλλογική σύμβαση του 2008.
Εν κατακλείδι σε κάθε περίπτωση συνίσταται η αποφυγή σύμπραξης στην σύσταση “ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ” με σκοπό την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης ώστε : αφενός να διατηρηθούν τα υπάρχοντα επίπεδα αποδοχών και αφετέρου οι ΕΝΩΣΕΙΣ να είναι ελεύθερες να απευθυνθούν στον ΟΜΕΔ για συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις που θα ρυθμίζουν τις αμοιβές/όρους εργασίας όλων των εργαζομένων στις εφημερίδες, εάν φυσικά επιλέξουν να το πράξουν.


tsalapatis_epiea_230112.pdf Download this file

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου